MP3.Teledyski.info: Wyszukiwarka MP3 (v. 1.4 beta)

Regulamin mp3.teledyski.info:


1. Postanowienia Ogólne:
  1.1 Serwis mp3.teledyski.info (zbiór stron www w tym wyszukiwarki mp3 w domenie o nazwie mp3.teledyski.info) jest własnością grupy TS, jest ogólnodostępny i bezpłatny dla wszystkich.

2. Zasady korzystania z serwisu mp3.teledyski.info:
  Definicje:

  Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu mp3.teledyski.info. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, tylko wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora)

  Zasób - plik audio ulokowany na zdalnym serwerze.

  2.1 Serwis mp3.teledyski.info nie przechowuje żadnych plików audio na swoim serwerze, gromadzi jedynie linki, od użytkowników do zasobów znajdujących się w ogólnodostępnym internecie. Użytkownik pobierając dany zasób, pobiera go na własną odpowiedzialność, deklarując przy tym, iż posiada odpowiednią wymaganą licencję, a pobrany zasób traktuje jako kopie zapasową.

  2.2 Zabrania się pobierania jakichkolwiek opłat/korzyści materialnych za korzystanie z zasobów mp3.teledyski.info.

  2.3 Korzystanie przez użytkownika z serwisu mp3.teledyski.info oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

3. Postanowienia końcowe:
  3.1 Serwis mp3.teledyski.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane pobraniem zasobu.

  3.2 Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem jego opublikowania na tej stronie.

  3.3 Grupa TS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym regulaminie.

Top teledyski

Top-lista

Top szukane

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by © 2004-2014 Teledyski.info || Wersja v2 || Free Mp3 || RSS || Facebook
Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu | Polityka cookies | | | kontakt & zgłoś błąd